21° / 8° Intervals de núvols

Subvencions concedides a l’Ajuntament de Riu de Cerdanya

La Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha concedit a l’Ajuntament de Riu de Cerdanya subvencions per les actuacions durant l’any 2022.

DIJOUS 13 OCTUBRE 2022

La Generalitat de Catalunya, Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, ha concedit a l’Ajuntament de Riu de Cerdanya subvencions per les següents actuacions durant l’any 2022

  • Ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de  titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles eco sistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01)

    Annex 5- Prevenció d’incendis i restauració del potencial forestal

    Creació d’àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes in situ.

                 Import subvenció: 29.660,73 €

  •  Subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i les espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01) (ref. BDNS 577503)

    Actuacions del condicionament de les cabanes i els abeuradors per l’ús ramader a la forest muntanya de Riu de Cerdanya