21° / 8° Intervals de núvols

Millores en instal·lacions del Consell Comarcal de la Cerdanya

L’equip de govern del Consell Comarcal de la Cerdanya, presidit pel senyor Isidre Chia, dona molta importància a cuidar els edificis i instal·lacions de l’ens. Gràcies a la subvenció del fons econòmic extraordinari de la Diputació de Girona, de 29.083,69€, s’han pogut dur a terme diferents obres de manteniment i millora dels edificis del Consell Comarcal de la Cerdanya al llarg d’aquest any.

DIVENDRES 16 SETEMBRE 2022

L’equip de govern del Consell Comarcal de la Cerdanya, presidit pel senyor Isidre Chia, dona molta importància a cuidar els edificis i instal·lacions de l’ens.

Gràcies a la subvenció del fons econòmic extraordinari de la Diputació de Girona, de 29.083,69€, s’han pogut dur a terme diferents obres de manteniment i millora dels edificis del Consell Comarcal de la Cerdanya al llarg d’aquest any.

Les actuacions de manteniment de l’oficina de turisme que s’han realitzat, amb un cost de 21.014,54€, ha estat la pintura exterior de l’edifici i el formigonat amb colorant del voltant de l’oficina comarcal de turisme.

L’actuació de millora de l’oficina de joventut, amb un cost de 4.747,65€, ha estat el canvi de tancaments de l’edifici.

A l’edifici del Consell Comarcal de la Cerdanya, s’h fet una millora del marbre de l’entrada de l’edifici desgastat, amb un cost de 181,50€.

A més de les millores de les instal·lacions del Consell Comarcal de la Cerdanya, també s’ha adquirit dos arcs publicitaris, amb un cost de 3.140,00€, per poder cedir a diferents activitats esportives que es desenvolupin des del Consell Comarcal de la Cerdanya als diferents municipis cerdans.