17° / 4° Nuboso con tormenta

Anunci consulta pública servei transport adaptat

El servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport de les persones discapacitades, persones amb problemes de mobilitat i persones amb dependència, a fi i efecte que puguin accedir, dins de la comarca de la Cerdanya, als serveis socials d’atenció especialitzada, que permetin garantir o afavorir la seva integració a l’entorn.

DIJOUS 19 AGOST 2021

El servei de transport adaptat és un servei que té com a finalitat facilitar el transport de les persones discapacitades, persones amb problemes de mobilitat i persones amb dependència, a fi i efecte que puguin accedir, dins de la comarca de la Cerdanya, als serveis socials d’atenció especialitzada, que permetin garantir o afavorir la seva integració a l’entorn.

Amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’un reglament i ordenança fiscal per a la gestió indirecta del Servei de Transport Adaptat, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es preten solucionar amb la iniciativa

b) La necessitat i l’oportunitat de la seva aprovació

c) Els objectius de la norma

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries

https://www.cerdanya.cat/wp-content/uploads/2021/07/210714_Anunci_reglament_Transport_Adaptat.pdf