26° / 5° Poc tapat

40ª Diada de Cerdanya

Programa Diada 2023 - Ur de Cerdanya

Pàrquing vehícles
Empresa COLAS (intersecció carretera de
Caldegas, carrer dels Haras)

10h: Acollida de les autoritats i pica-pica, pàrquing de
l’ajuntament
10h30: Assemblea General de Cerdanya (AGC), sala
polivalent de l’ajuntament
10h30: Passejada cultural i històrica als voltants de
l’església, dirigida pel Sr. BLANCHON
11h30-13h30: A continuació de l’AGC, debats al voltant
del tema dels recursos hídrics
11h30: Gegants dels Angles
12h-12h45: Coral al patí de l’església
13h: Cobla "Principal del Rosselló" i sardanes al pati de
l’església
13h30: Inauguració de la plaça de Belloch
14h-16h: Dinar a la plaça de Belloch, animat per l’Eric
el Català
(reserves abans del 8 de setembre a l’ajuntament,
per telèfon o per mail: (033) 0643557811 /
(033) 0685116752 / (mairie.ur@wanadoo.fr).
Preu per persona = 25€
14h-16h: Grup "FOLK"
16h: Col.loqui i traspàs del testimoni al proper poble
organitzador de la Diada de Cerdanya 2024
16h15: Cobla i sardanes al pati de l’església

Ur de Cerdanya