Riu de Cerdanya, 19-12-2018
Tel 973 510 700 · ajuntament@riucerdanya.cat
Esteu aquí: Inici Avís legal

Avís legal

 

CONDICIONS D'ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA informa de que és titular del website WWW.RIUCERDANYA.CAT. D'acord amb l'exigència de l’article 10 de la citada Llei, AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA informa de les següents dades: AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA, con CIF P2500007F, i domicili social a AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA; PLAÇA DE L AJUNTAMENT Nº1, 25721 RIU DE CERDANYA. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és ajuntament@riucerdanya.cat.

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accès i ús per les websites el website de AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA, totes les condicions d'ús aquí establertes sens perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA proporcionen gran diversitat d'informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte de el website. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA per l'accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l'ús que li doni a les claus d'accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
  • L'ús de la informació, serveis i dades oferts per AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites el website.

 

POLÍTICA D'ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en su website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d'altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

 

MODIFICACIONS

AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de su website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d'ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

RESERVA DE COOKIES

AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYAes reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l'usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA informa que les cookies s'associen l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per l'accés a les websites AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA no serè preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA informa als usuaris de les seves websites de que les dades personals recavades per l'empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Així mateix, AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA informa de la possibilitat d’exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA; PLAÇA DE L AJUNTAMENT Nº 1, 25721 RIU DE CERDANYA. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, els hi serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l'usuari i AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l'usuari i AJUNTAMENT DE RIU DE CERDANYA, els jutjats o tribunals propis de la localitat de RIU DE CERDANYA

 

Accions del document

Buscar al web

© Ajuntament de Riu de Cerdanya | Telèfon 973 510 700 | email ajuntament@riucerdanya.cat
Desenvolupat per:Semic Internet i Inology Cerdanya
Carregant...