Riu de Cerdanya, 23-10-2019
Tel 973 510 700 · ajuntament@riucerdanya.cat
Esteu aquí: Inici Avís legal

Avís legal

CONDICIONS D'ÚS

 

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA informa que és titular del lloc web www.riucerdanya.cat. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA informa de les següents dades:

 

El titular d'aquest lloc web és AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA, amb CIF P2500007F i domicili social a PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 1 25721, RIU DE CERDANYA (LLEIDA), inscrita al Registre Mercantil, en el tom ....... ..................................., foli ............. .............................., full .................. ........................ i inscripció ........................ .................... l'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és: ajuntament@riucerdanya.cat.


Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA, totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut de altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.


Modificacions

AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Protecció de dades

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA amb CIF P2500007F i domicili social situat a PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 1 25721, RIU dE CERDANYA (LLEIDA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Així mateix l'informem que el tractament indicat en el paràgraf anterior tractem les seves dades d'acord amb l'existència del seu consentiment.

AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic ajuntament@riucerdanya.cat.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.


Propietat intel·lectual i industrial

AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de AJUNTAMENT RIU dE CERDANYA. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA té el seu domicili a LLEIDA, Espanya.

 

CLÀUSULA INFORMATIVA RGPD I LSSI-CE

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA amb CIF P2500007F i domicili social situat a PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 1 25721, RIU dE CERDANYA (LLEIDA), amb la finalitat de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. En compliment amb la normativa vigent, AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Així mateix l'informem que el tractament indicat en el paràgraf anterior tractem les seves dades d'acord amb l'existència del seu consentiment.

AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix l'la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic juntament@riucerdanya.cat.

Així mateix i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

□ He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA.

□ He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA.

L'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: ajuntament@riucerdanya.cat.

Nom i cognoms o Raó social:

DNI o CIF:

Signatura de l'interessat.

 

CLÀUSULA PER INTRODUIR EN EL FORMULARI WEB AMB PUBLICITAT

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA amb CIF P2500007F i domicili social situat a PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 1 25721, RIU dE CERDANYA (LLEIDA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li comunicacions comercials que puguin ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Així mateix l'informem que el tractament indicat en el paràgraf anterior tractem les seves dades d'acord amb l'existència del seu consentiment.

AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic ajuntament@riucerdanya.cat.

Així mateix i d'acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en el seu article 21, sol·licitem també el seu consentiment exprés per enviar-li publicitat dels nostres productes o promocions que considerem puguin ser del seu interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

□ He llegit i accepto rebre publicitat o informació promocional de AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA.

□ He llegit i no accepto rebre publicitat o informació promocional de AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA.

L'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: ajuntament@riucerdanya.cat.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

CLÀUSULA PER INTRODUIR EN EL FORMULARI WEB

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA amb CIF P2500007F i domicili social situat a PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 1 25721, RIU dE CERDANYA (LLEIDA), amb la finalitat d'atendre les seves consultes. En compliment amb la normativa vigent, AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Així mateix l'informem que el tractament indicat en el paràgraf anterior tractem les seves dades d'acord amb l'existència del seu consentiment.

AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que AJUNTAMENT RIU DE CERDANYA es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D'acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic ajuntament@riucerdanya.cat.

L'informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l'adreça de correu electrònic: ajuntament@riucerdanya.cat.

Podrà dirigir-se a l'Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

L'enviament d'aquestes dades implica l'acceptació d'aquesta clàusula.

 

Accions del document

Buscar al web

© Ajuntament de Riu de Cerdanya | Telèfon 973 510 700 | email ajuntament@riucerdanya.cat
Desenvolupat per:Semic Internet i Inforcerdanya
Carregant...